3
. ULUSLARARASI
ÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU
“Sürdürülebilir Tarım ve Çevre”
Gün Saat Dakika
Sempozyuma Kalan Süre Yerine:
Tokat, Türkiye, 21-23 Haziran 2019 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Aşağı
Kaydırın

 

Ana hedefimiz, yeni araştırmaları duyurmak, bilim insanları arasındaki iş birliğini artırmak, sürdürülebilir tarım ve çevre konularında, farklı ülkelerden uzman araştırmacıları bilim camiası ile buluşturmaktır. Yine ilgili kamu kurumlarından uygulamacıların katılımlarını sağlayarak kamu kurumları ile bilim camiası arasında bir köprü kurmak hedeflerimiz arasındadır.

Tarım:

Bitki Besleme

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Hassas Tarım

Hayvan Sağlığı ve Besleme

Hayvansal Üretim

Organik ve İyi Tarım Uygulamaları

Su Kaynakları Yönetimi

Sürdürülebilir Tarım

Tarımsal Eğitim

Tarımsal Ekoloji

Tarımsal Mekanizasyon

Toprak Bilimi

Yenilenebilir Enerji

 

Çevre:

Atık Yönetimi

Biyoçeşitlilik

CBS ve Uzaktan Algılama

Çevre Hukuku

Çevre Koruma Düşüncesi ve Ekolojik Hareketler

Çevre Sorunları

Doğal Afetler

Doğal Kaynak Yönetimi

Havza Yönetimi

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

Sürdürülebilir Çevre Politikaları

Şehir ve Bölge Planlama

Yapılaşma ve Çevre

 

Gıda:

Beslenme

Gıda Biyoteknolojisi

Gıda Kalitesi ve Kontrol

Gıda Güvenliği

Gıda Prosesleri

Gıda Teknolojisi

 

Ekonomi:

Çevre Ekonomisi

Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Enerji Ekonomisi

Mali Teşvikler

Sürdürülebilir Kalkınma

Tarım Ekonomisi

Tarım ve Çevre Finansmanı/Bütçesi

Tarımsal Kalkınma

Tarımsal Yayım

Tarım İşletmeciliği