3
. ULUSLARARASI
ÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU
“Sürdürülebilir Tarım ve Çevre”
Gün Saat Dakika
Sempozyuma Kalan Süre Yerine:
Tokat, Türkiye, 21-23 Haziran 2019 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Aşağı
Kaydırın

KONGRE HAKKINDA

3. Uluslararası Unidokap Karadeniz Sempozyum programı yayınlanmıştır. İndirmek için tıklayınız.

Sempozyum tam metinlerini son gönderme tarihi 01.07.2019'dur. Tam metinlerinizi, "yavuz.acungil@gop.edu.tr" mail adresine gönderebilirsiniz.

 

Saygıdeğer Bilim İnsanları,

Sizleri; 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde, Tokat’ta, bu yıla özgü olarak “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” temasıyla düzenlenecek olan 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu’na davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.

UNİDOKAP, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, Karadeniz Üniversiteleri arasında iş birliğini hedefleyen bölgesel bir platformdur. UNİDOKAP 2019 başkanlığını yürüten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” temalı 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu’nun organizasyonunu gerçekleştirmektedir.

Ana hedefimiz, yeni araştırmaları duyurmak, bilim insanları arasındaki iş birliğini artırmak, sürdürülebilir tarım ve çevre konularında, farklı ülkelerden uzman araştırmacıları bilim camiası ile buluşturmaktır. Yine ilgili kamu kurumlarından uygulamacıların katılımlarını sağlayarak kamu kurumları ile bilim camiası arasında bir köprü kurmak hedeflerimiz arasındadır.

Bu bağlamda, konuyla ilgilenen tüm akademik ve kamu kurumlarındaki meslektaşlarımızın 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” Sempozyumu’na konuşmacı olarak katılmasını ümit ediyoruz. Sempozyum konuları, aşağıda belirtilen Ziraat, Çevre, Fen ve Sosyal Bilimler tabanlı konu başlıklarından oluşmaktadır.

 

Tarım:

Bitki Besleme

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Hassas Tarım

Hayvan Sağlığı ve Besleme

Hayvansal Üretim

Organik ve İyi Tarım Uygulamaları

Su Kaynakları Yönetimi

Sürdürülebilir Tarım

Tarımsal Eğitim

Tarımsal Ekoloji

Tarımsal Mekanizasyon

Toprak Bilimi

Yenilenebilir Enerji

 

 

Çevre:

Atık Yönetimi

Biyoçeşitlilik

CBS ve Uzaktan Algılama

Çevre Hukuku

Çevre Koruma Düşüncesi ve Ekolojik Hareketler

Çevre Sorunları

Doğal Afetler

Doğal Kaynak Yönetimi

Havza Yönetimi

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

Sürdürülebilir Çevre Politikaları

Şehir ve Bölge Planlama

Yapılaşma ve Çevre

 

Gıda:

Beslenme

Gıda Biyoteknolojisi

Gıda Kalitesi ve Kontrol

Gıda Güvenliği

Gıda Prosesleri

Gıda Teknolojisi

 

Ekonomi:

Çevre Ekonomisi

Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Enerji Ekonomisi

Mali Teşvikler

Sürdürülebilir Kalkınma

Tarım Ekonomisi

Tarım ve Çevre Finansmanı/Bütçesi

Tarımsal Kalkınma

Tarımsal Yayım

Tarım İşletmeciliği

 

Sizleri Tokat’ta görmeyi umuyor ve herkes için “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” temalı 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu’nda başarılı ve verimli bir katılım diliyoruz.